Kwaliteit verzinkwerk

Home » Kwaliteit verzinkwerk

Kwalitatief verzinkwerk in Brabant

Voor kwalitatief goed verzinkwerk in de omgeving van Eindhoven, in Brabant, neemt u Verzinkerij Rijen in de arm. Een goede voorbehandeling van het staal en aandacht tijdens het verzinkproces is de basis voor een goede kwaliteit van het verzinkwerk, zowel in technisch als in visueel opzicht. Deze hoge kwaliteit in verzinkwerk realiseren wij voor vele bedrijven in Brabant, waaronder bedrijven in Den Bosch.

Hoe komt kwalitatief verzinkwerk tot stand in Brabant?

De kwaliteit van thermisch verzinkte constructies wordt geborgd door de Europese verzinkingsnormen. Verzinkerij Rijen levert volgens deze norm. In dit voorschrift worden de eisen beschreven waaraan thermisch verzinkt staal dient te voldoen om gezien te worden als hoge kwaliteit verzinkwerk. Er worden onder meer eisen gesteld omtrent de volgende aspecten:

  • Dekkingsgraad van de zinklaag
  • Afwezigheid van n plekken
  • Minimaal vereiste laagdikte
  • Reparaties aan de zinklaag

Al deze zaken worden gewaarborgd in het kwalitatief verzinkwerk van onze verzinkerij. Daarnaast is visueel kwalitatief verzinkwerk van groot belang. De van nature aanwezige structuur in de verzinklaag, in vaktermen de zogenaamde “zinkbloemen” geven het verzinkte staal zijn speciale charme. Wij geven veel aandacht aan de visuele hoge kwaliteit van het verzinkwerk.

Schakel ons in voor hoge kwaliteit

Als u speciale wensen heeft of als het verzinkwerk een grote architectonische functie vervult in het bouwwerk, wilt u verzekerd zijn van een hoge visuele kwaliteit. Aarzel niet om dit kenbaar te maken. Door speciale aandacht bij het ophangen en verzinken, kunnen wij ervoor zorgen dat uw verzinkwerk kwalitatief hoog is en nét dat beetje extra meekrijgt waar u naar op zoek bent. Vraag ons voor de finishing touch in uw hoge kwaliteit verzinkwerk door contact met ons op te nemen via 0161 – 222 802.

Als enige constructiebedrijf in Nederland beschikken wij over een eigen thermische verzinkerij.
Daardoor zijn wij vakkundig op beide terreinen en kunnen wij u goed adviseren.
Neem daarom nu contact met ons op.

Verzinkerij Rijen