Eisen aan te verzinken constructies

Home » Veiligheid bij verzinken

Veilig en goed verzinken

Bij thermisch verzinken wordt het werkstuk ondergedompeld in een bad van vloeibaar zink van circa 450˚ C. Voor een goed en veilig verzinkproces is het cruciaal dat het vloeibare zink de totale oppervlakte van het werkstuk kan bedekken zowel uitwendig als inwendig en dat tegelijkertijd lucht en vocht uit het werkstuk kunnen ontsnappen. Hierdoor blijft het werkstuk tijdens het verzinken intact en lopen onze medewerkers geen gevaar..Houdt u voor veilig en goed verzinken rekening met de volgende zaken

1. constructieve spanningen

Een goed constructief ontwerp behoudt zijn vorm tijdens het thermisch verzinken, doordat spanningen in het werkstuk zijn geminimaliseerd, of  tijdens het verzinkproces kunnen wegvloeien. Bij te grote constructieve spanningen kan het werkstuk tijdens het verzinken vervormen of zelfs exploderen..Dit treedt onder andere op bij samengestelde constructies en verschillen in materiaaldiktes. Ook een juiste lasvolgorde draagt bij aan het voorkomen van spanningen..Meer informatie voor een goed ontwerp vindt u in de notitie Constructieve tips voor ontwerpers.

http://www.zinkinfobenelux.com/publicaties/tips+ter+voorbereiding+van+thermisch+te+verzinken+onderdelen+en+constructies

2. uitstroom van lucht en vocht

Tijdens het verzinken moet het vloeibare zink onbelemmerd kunnen uitvloeien door alle holle delen van het werkstuk. Eventueel aanwezige lucht of vocht moet kunnen ontsnappen om explosiegevaar te vermijden en onverzinkte oppervlaktes te voorkomen. Voor uitstroom van lucht en vocht moeten daarom verzinkgaten aanwezig zijn in de constructie.. Deze verzinkgaten moeten voldoende groot en op de juiste positie zijn aangebracht. Meer informatie over het aanbrengen van de juiste positie van verzinkgaten vindt u in deze brochure

http://www.zinkinfobenelux.com/publicaties/checklist+goed+en+veilig+verzinken

Veilig verzinken draagt bij aan een goede kwaliteit van het verzinkwerk. Er zijn echter meer zaken die u kunt doen om de constructie voor te bereiden op het warme zinkbad. Kijkt u ook eens bij Diensten Verzinkerij Rijen. Hier vindt u onze checklist voor aan te leveren materiaal..Wij raden u aan deze checklist nauwkeurig te raadplegen.

Als enige constructiebedrijf in Nederland beschikken wij over een eigen thermische verzinkerij.
Daardoor zijn wij vakkundig op beide terreinen en kunnen wij u goed adviseren.
Neem daarom nu contact met ons op.

Verzinkerij Rijen